ISP1

Spotkanie partnerskie pn.: „AI and data management in logistics and ports”

25 marca 2021 roku odbyło się spotkanie promujące izraelskie i polskie technologie pn.: „AI and data management in logistics and ports”, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Izraelską Misję Handlowo-Gospodarczą w Polsce – Ambasadę Izraela w Warszawie oraz Fundację Interizon.

Wydarzenie miało na celu zapoznanie się z tematyką z zakresu sztucznej inteligencji i zarządzania danymi w logistyce, transporcie i portach oraz aktualnymi możliwościami dla polskich i izraelskich firm z tych sektorów oraz znalezienie partnerów do różnego rodzaju współpracy (handlowej, technologicznej, usługowej, produkcyjnej, inwestycyjnej, badawczej lub naukowej).

Future Port Specializations (Webinar)

24.03.2021 roku odbył się webinar poświęcony specjalizacji portów morskich w ujęciu europejskim. 

Podczas spotkania prelegenci położyli szczególny nacisk na praktyczne przykłady wykorzystania nowoczesnych technologii w celu poprawy wydajności operacyjnej portów, jak również w celu uczynienia portów i przemysłu żeglugowego bardziej przyjaznymi dla środowiska.

W panelu eksperckim wystąpili przedstawiciele:

 • Port Esbjerg
 • Port Kaskinen
 • Port HaminaKotka

Moderatorem debaty będzie Przemysław Myszka, Baltic Transport Journal.

Partnerem wydarzenia była Fundacja Interizon.

Organizatorem wydarzenia była Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, Lider Pierwszej Inteligentnej Specjalizacji Pomorza w obszarze morsko-logistycznym i offshore wraz z wydawnictwem Baltic Transport Journal.

Webinar “Edukacja branżowa dla sektora morskiego”

16 marca 2021 roku odbyło się wydarzenie o kierunkach zmian w edukacji dla sektora morskiego.

Podczas webinaru rozpoczęliśmy dyskusję nad obecnym stanem kształcenia kadr dla sektora morskiego, prelegenci przedstawili perspektywę podejscia do rynku pracy ze strony biznesu oraz uczelni.

W wydarzeniu w roli prelegentów wzięli udział:

 • Tomasz Lisiecki – Centrum Nowych Kompetencji
 • Ewa Szymczak – Uniwersytet Gdański
 • Iwona Królikowska – Akademia Marynarki Wojennej
 • Ireneusz Czarnowski – Uniwersytet Morski
 • Katarzyna Bigus – Akademia Pomorska
 • Renata Podgórzańska – Uniwersytet Szczeciński

Moderacja: Tomasz Szymczak, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości

Szkolenie “Budowanie i monitorowanie modelu finansowego startupu”

17 marca 2021 roku odbyło się szkolenie pt.: „Budowanie i monitorowanie modelu finansowego startupu”

Celem tego webinaru było przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy z zakresu opracowania i weryfikacji modelu finansowego początkującej firmy.

Organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, który prowadzi cykl spotkań tematycznych pod hasłem: „Pomorska podróż. Kierunek Innowacje! Czyli jak skutecznie przygotować i wdrożyć projekt badawczo – rozwojowy?”.

Webinar “Logistyka w morskiej energetyce wiatrowej”

20 stycznia odbyła się debata ekspercka poświęcona kwestii logistyki w morskiej energetyce wiatrowej oraz roli lokalnych dostawców w tworzeniu polskich farm wiatrowych. Podczas spotkania eksperci omówili najważniejsze kwestie łańcucha dostaw przy budowaniu morskich farm wiatrowych, jak nowa ustawa offshore uregulowała inwestycje w tym sektorze, czy firmy z tej branży potrzebują w ogóle pomocy i jakiej.

W wydarzeniu wzięli udział:

 • Jakub Budzyński – Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej
 • Pawel Mawduk – Polski Rejestr Statków
 • Michał Śmigielski – Morska Agencja Gdynia
 • Paweł Weiner – Morska Agencja Gdynia

Moderacja: Piotr Frankowski – Namiary na Morze i Handel

Posiedzenie Rad ISP1 i ISP2

W Bałtyckim Porcie Nowych Technologii odbyło się wspólne posiedzenie Rad ISP1 i ISP2 w ramach integracji Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. W spotkaniu wzięli udział goście specjalni, którzy zaprezentowali swoje podmioty działające wokół sektora morskiego: firma Pelixar SA z Gdyni, Instytut Teorii Kwantowych UG oraz Polska Agencja Kosmiczna. W trakcie spotkania oficjalnie zaprezentowano trzy grupy tematyczne powołane w ramach ISP1. Są to odpowiednio: Grupa nowych technologii z liderem prof. Andrzejem Statecznym z Marine Technology, Grupa mix energetyczny/paliwa z liderem Grzegorzem Pettke z PRS, Grupa edukacji branżowej z liderem Tomaszem Lisieckim z Centrum Nowych Kompetencji.

Perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

23.04.2020 roku odbył się webinar „Perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”, który poprowadził nowy człowiek Porozumienia ISP1 – Prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej Mariusz Witoński. Pierwsze w historii ISP1 spotkanie w formie online zebrało blisko 60 uczestników. Prezentacja oraz późniejsza dyskusja dotyczyły obecnego stanu sektora offshore w Polsce i Europie oraz potencjału energetycznego morskiej energetyki wiatrowej w najbliższych latach. W najbliższej perspektywie ten dział sektora morskiego powinien rozwijać się zdecydowanie najszybciej.