ISP1

Webinar UMWP: Logistyczne oszczędzanie

16 czerwca 2021 odbyło się wydarzenie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego z cyklu spotkań tematycznych pod hasłem: „Pomorska podróż. Kierunek Innowacje. Czyli jak skutecznie przygotować i wdrożyć projekt badawczo – rozwojowy?”.

Podczas spotkania uczestnicy poznali czym jest lean management i jak efektywnie wdrożyć tę technikę w przedsiębiorstwie.

 

Webinar UMWP: Łańcuch dostaw odporny na kryzys – jak zapewnić ciągłość procesu zakupowego

9 czerwca 2021 roku odbyło się kolejne wydarzenie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w cyklu spotkań tematycznych pod hasłem: „Pomorska podróż. Kierunek Innowacje. Czyli jak skutecznie przygotować i wdrożyć projekt badawczo – rozwojowy?”

Spotkanie dotyczyło łańcucha dostaw. Podczas tego webinaru uczestnicy dowiedzieli się jaka jest rola łańcucha dostaw w budowaniu wartości dodanej, jak definiować silne i słabe strony oraz ryzyka w łańcuchu dostaw. Ekspert – Tomasz Malicki poruszył także problematykę kryzysu w zapewnieniu ciągłości procesu zakupowego oraz podpowie jak działać w nieprzewidywalności.

 

Webinar UMWP: „Cyfryzacja biznesu sposobem na rozwój firm w czasie kryzysu”

27.05.2021 roku odbyło się spotkanie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego pt. „Cyfryzacja biznesu sposobem na rozwój firm w czasie kryzysu”. Spotkanie dotyczyło poznania narzędzi i metodyk niezbędnych do przygotowania procesu do automatyzacji. Podczas spotkania uczestnicy poznali najnowsze technologie cyfrowe w zakresie rozwoju firmy oraz podstaw hiperautomatyzacji.

 

Webinar UMWP: „VUCA – zarządzanie i skuteczność w czasach zmienności”

20.05.2021 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu bezpłatnych spotkań tematycznych pod hasłem: „Pomorska podróż. Kierunek Innowacje. Czyli jak skutecznie przygotować i wdrożyć projekt badawczo-rozwojowy?”, organizowany w ramach projektu Smart Progress.

Wydarzenie pt.: „VUCA – zarządzanie i skuteczność w czasach zmienności” dotyczyło zarządzania w zmiennych warunkach rynkowych.

Webinar UMWP: „Razem łatwiej. Jak negocjować umowę konsorcjum”

6 maja 2021 roku odbyło się bezpłatne spotkanie pn.: „Razem łatwiej. Jak negocjować umowę konsorcjum”, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach II cyklu pn.: „Paliwo dla innowacji – czyli jak zwiększyć szansę na komercjalizację!”. Szczegóły poniżej i w załączeniu.

Webinar UMWP: „Ścieżki komercjalizacji”

28 kwietnia 2021 roku odbyło się spotkanie pn.: „Ścieżki komercjalizacji”, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach II cyklu pn.: „Paliwo dla innowacji – czyli jak zwiększyć szansę na komercjalizację!”.

Tym razem zapoznano się z podstawami komercjalizacji innowacji opartych o prace badawcze. Ekspert – p. Damian Kuźniewski odpowiedział m.in. na pytania: jak ocenić potencjał biznesowy projektu, kiedy nie warto inwestować w projekt i jak zapewnić ochronę własności intelektualnej?

Webinar UMWP: „Wycena technologii”

21 kwietnia 2021 roku odbyło się spotkanie pn.: „Wycena technologii”, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach II cyklu pn.: „Paliwo dla innowacji – czyli jak zwiększyć szansę na komercjalizację!”. Szczegóły poniżej i w załączeniu.

W ramach spotkania uczestnicy poznali jakie istnieją metody wyceny technologii oraz jak wycena technologii wygląda w praktyce. Ekspert – dr Marek Panfil, omówił przykłady wyceny start-upu technologicznego, a także wycenę wynalazku i know-how. Ekspert opowiedział również na pytania: w jakim celu dokonywana jest wycena technologii, jak dochodzi do komercjalizacji prac B+R, w jaki sposób dokonać sprawozdawczości finansowej oraz jak zabezpieczyć zaciągane zobowiązania?

Spotkanie partnerskie pn.: „AI and data management in logistics and ports”

25 marca 2021 roku odbyło się spotkanie promujące izraelskie i polskie technologie pn.: „AI and data management in logistics and ports”, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Izraelską Misję Handlowo-Gospodarczą w Polsce – Ambasadę Izraela w Warszawie oraz Fundację Interizon.

Wydarzenie miało na celu zapoznanie się z tematyką z zakresu sztucznej inteligencji i zarządzania danymi w logistyce, transporcie i portach oraz aktualnymi możliwościami dla polskich i izraelskich firm z tych sektorów oraz znalezienie partnerów do różnego rodzaju współpracy (handlowej, technologicznej, usługowej, produkcyjnej, inwestycyjnej, badawczej lub naukowej).

Future Port Specializations (Webinar)

24.03.2021 roku odbył się webinar poświęcony specjalizacji portów morskich w ujęciu europejskim. 

Podczas spotkania prelegenci położyli szczególny nacisk na praktyczne przykłady wykorzystania nowoczesnych technologii w celu poprawy wydajności operacyjnej portów, jak również w celu uczynienia portów i przemysłu żeglugowego bardziej przyjaznymi dla środowiska.

W panelu eksperckim wystąpili przedstawiciele:

  • Port Esbjerg
  • Port Kaskinen
  • Port HaminaKotka

Moderatorem debaty będzie Przemysław Myszka, Baltic Transport Journal.

Partnerem wydarzenia była Fundacja Interizon.

Organizatorem wydarzenia była Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, Lider Pierwszej Inteligentnej Specjalizacji Pomorza w obszarze morsko-logistycznym i offshore wraz z wydawnictwem Baltic Transport Journal.

Webinar “Edukacja branżowa dla sektora morskiego”

16 marca 2021 roku odbyło się wydarzenie o kierunkach zmian w edukacji dla sektora morskiego.

Podczas webinaru rozpoczęliśmy dyskusję nad obecnym stanem kształcenia kadr dla sektora morskiego, prelegenci przedstawili perspektywę podejscia do rynku pracy ze strony biznesu oraz uczelni.

W wydarzeniu w roli prelegentów wzięli udział:

  • Tomasz Lisiecki – Centrum Nowych Kompetencji
  • Ewa Szymczak – Uniwersytet Gdański
  • Iwona Królikowska – Akademia Marynarki Wojennej
  • Ireneusz Czarnowski – Uniwersytet Morski
  • Katarzyna Bigus – Akademia Pomorska
  • Renata Podgórzańska – Uniwersytet Szczeciński

Moderacja: Tomasz Szymczak, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości