ISP1

O projekcie

Logo ISP

Inteligentne Specjalizacje Pomorza to branże i obszary badawczo-rozwojowe o dużym potencjale rozwoju w regionie określonych w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 oraz Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie rozwoju gospodarczego.
Wyznaczanie inteligentnych specjalizacji jest jednym z celów dokumentu Europa 2020 – strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju.
Zarząd Województwa Pomorskiego określił następujące obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP):

  • ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne
  • ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie
  • ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie
  • ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia

ISP1

Pierwsza Inteligentna Specjalizacja Pomorza związana jest z branżą offshore i portowo-logistyczną. Celem tej specjalizacji jest przede wszystkim wzmocnienie międzynarodowej konkurencyjności i przyspieszenie tempa wzrostu przedsiębiorstw sektora gospodarki morskiej w województwie pomorskim poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych i kreowanie w oparciu o nie innowacyjnych produktów, usług i technologii w obszarze eksploracji i eksploatacji zasobów morza w sposób bezpieczny dla środowiska.
Liderem tej specjalizacji na lata 2020 -2021 została Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości.
Ciałem instytucjonalnym ISP1 jest Rada, złożona z przedstawicieli biznesu, Instytucji Otoczenia Biznesu oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

ISP LogoISP Logo Mobile

Aktualności

Science meets regions – nabory Joint Research Centre

Zachęcamy do zapoznania się z naborami do organizowanych przez Joint Research Centre konkursów, odnośnie m.in. możliwości aplikacji przez regiony i miasta do organizacji tzw. innovation camp, w celu wzmocnienia współpracy międzynarodowej oraz w kontekście możliwości, jakie stwarza dla ISP w zakresie rozwoju modelu współpracy triple-helix (quadruple-helix) oraz internacjonalizacji.

Nabór 2021:

 

 

Publikacje

Barometr dynamiki rozwoju ISP1 #3

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości przy współpracy z firmą Good Job oraz dr Dorotą Bastrikin przygotowała kolejne, trzecie, opracowanie pt. “Barometr dynamiki rozwoju ISP1” , w oparciu o publikowane dane statystyczne, najważniejsze informacje branżowe oraz przegląd mediów. Barometr to przede wszystkim analiza wskaźnikowa ISP1, obecne konkursy grantowe na projekty B+R, dokonania firm z sektora morskiego oraz prezentację najciekawszych wydarzeń i działań wokół sektora morskiego.

Barometr dynamiki rozwoju ISP1 #2

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości przygotowała drugie opracowanie pt. “Barometr dynamiki rozwoju ISP1” , w oparciu o publikowane dane statystyczne związane z procesami innowacyjnymi w województwie pomorskim. Barometr zawiera analizę wskaźnikową ISP1, nowinki, dokonania firm z sektora morskiego oraz prezentację najciekawszych wydarzeń i ich projektów w obszarze B+R.

Barometr dynamiki rozwoju ISP1

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości przygotowała opracowanie pn. “Barometr dynamiki rozwoju ISP1” , w oparciu o publikowane dane statystyczne związane z procesami innowacyjnymi w województwie pomorskim. Barometr zawiera analizę wskaźnikową ISP1, nowinki, dokonania firm z sektora morskiego oraz prezentację najciekawszych wydarzeń i ich projektów w obszarze B+R.

Organizatorzy i Partnerzy

Organizatorzy

Dofinansowane w ramach programu

Logo Smart Progress

Projekt Smart Progress to projekt zwiększenia aktywności podmiotów z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP). Projekt sfinansowany w całości ze środków Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.