ISP1

Slider

  • Logo Unii Europejskiej

    ISP 1

    technologie offshore i portowo-logistyczne

O projekcie

Logo ISP1

Inteligentne Specjalizacje Pomorza to branże i obszary badawczo-rozwojowe o dużym potencjale rozwoju w regionie określonych w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 oraz Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie rozwoju gospodarczego.
Wyznaczanie inteligentnych specjalizacji jest jednym z celów dokumentu Europa 2020 – strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju. Zarząd Województwa Pomorskiego określił następujące obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP):

  • ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne
  • ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie
  • ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie
  • ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia

ISP1

Pierwsza Inteligentna Specjalizacja Pomorza związana jest z branżą offshore i portowo-logistyczną. Celem tej specjalizacji jest przede wszystkim wzmocnienie międzynarodowej konkurencyjności i przyspieszenie tempa wzrostu przedsiębiorstw sektora gospodarki morskiej w województwie pomorskim poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych i kreowanie w oparciu o nie innowacyjnych produktów, usług i technologii w obszarze eksploracji i eksploatacji zasobów morza w sposób bezpieczny dla środowiska.
Liderem tej specjalizacji na lata 2020 -2021 została Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości.
Ciałem instytucjonalnym ISP1 jest Rada, złożona z przedstawicieli biznesu, Instytucji Otoczenia Biznesu oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

ISP LogoISP Logo Mobile

Wydarzenia i publikacje

21.02.2020 w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii odbyło się wspólne posiedzenie Rad ISP1 i ISP2 w ramach integracji Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. W spotkaniu wzięli udział goście specjalni, którzy zaprezentowali swoje podmioty działające wokół sektora morskiego: firma Pelixar SA z Gdyni, Instytut Teorii Kwantowych UG oraz Polska Agencja Kosmiczna. W trakcie spotkania oficjalnie zaprezentowano trzy grupy tematyczne powołane w ramach ISP1. Są to odpowiednio: Grupa nowych technologii z liderem prof. Andrzejem Statecznym z Marine Technology, Grupa mix energetyczny/paliwa z liderem Grzegorzem Pettke z PRS, Grupa edukacji branżowej z liderem Tomaszem Lisieckim z Centrum Nowych Kompetencji.

23.04.2020 roku odbył się webinar „Perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”, który poprowadził nowy człowiek Porozumienia ISP1 – Prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej Mariusz Witoński. Pierwsze w historii ISP1 spotkanie w formie online zebrało blisko 60 uczestników. Prezentacja oraz późniejsza dyskusja dotyczyły obecnego stanu sektora offshore w Polsce i Europie oraz potencjału energetycznego morskiej energetyki wiatrowej w najbliższych latach. W najbliższej perspektywie ten dział sektora morskiego powinien rozwijać się zdecydowanie najszybciej. .

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości przygotowała opracowanie pn. “Barometr dynamiki rozwoju ISP1” , w oparciu o publikowane dane statystyczne związane z procesami innowacyjnymi w województwie pomorskim. Barometr zawiera analizę wskaźnikową ISP1, nowinki, dokonania firm z sektora morskiego oraz prezentację najciekawszych wydarzeń i ich projektów w obszarze B+R.

POBIERZ BAROMETR

Galeria

Organizatorzy i Partnerzy

Organizatorzy

Dofinansowane w ramach programu

Logo Smart ProgressProjekt Smart Progress to projekt zwiększenia aktywności podmiotów z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP). Projekt sfinansowany w całości ze środków Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.